Het jaar zit er bijna op. Kerst is in aantocht, al lijkt het meer op herfst. De kerstvakantie is begonnen voor de scholen en daar sluiten wij als kaarsenatelier graag bij aan. We kijken terug op een bewogen jaar, met heel veel ontwikkelingen gericht op professionalisering van de bedrijfsvoering. Een ontwikkeling waar ik enorm trots op ben! Het vaste team van SuperMirthe heeft zich uitgebreid en we hebben mooie plannen voor komend jaar. Een jaar waarin we de mensen die wij begeleiden een springplank naar een succesvolle toekomst willen bieden, zoals we dat ook dit jaar hebben gedaan. Meewerken aan het versterken van mensen die al enige tijd in een bijstand situatie verkeren is prachtig werk.

Een persoonlijke noot voeg ik graag toe, over mijn eigen ontwikkeling en voornemens voor de toekomst. Toen ik in 2014 de eerste kaarsen maakte en verkocht in naam van Mirthe, kon ik niet veel verder kijken dan de voorraad kaarsresten die ik had. Die voorraad was altijd wisselend, maar zelden meer als een kratje mandarijnen. Precies genoeg om te overzien.

Nu zijn we 4 jaar verder. 4 jaar is best een tijd, al is het doorgaans maar een korte periode. De tijd die staat voor een opleiding of de leeftijd van het schoolgaande kind. Of… de leeftijd die Mirthe bereikte hier op aarde. Zij werd 4 jaar, 3 maanden en 19 dagen. Sinds haar overlijden zijn er vandaag 4 jaar, 2 maanden en 23 dagen verstreken. Nog 27 dagen voor de dag aanbreekt dat die magische grens is bereikt. De dag dat Mirthe net zo lang dood is als ze heeft geleefd.

Al die tijd heb ik mezelf de belofte voorgehouden dat ik íets van waarde wilde bereiken, íets wilde neerzetten waarvan ik wist dat het van betekenis is, voor mij en voor velen anderen. In precies diezelfde tijd als haar leven heeft geduurd. 18 januari 2019 is die dag en toch durf ik nu wel te zeggen, dat ik heb gedaan wat ik heb beloofd. Er staat een bedrijf, dat voor mij en voor vele anderen van betekenis is en zal zijn.

De afgelopen maanden is me dat op veel verschillende manieren duidelijk geworden. Wat ik uit naam van Mirthe heb neergezet is voedingsbodem voor groei, voor ontwikkeling en voor Liefde, de onvoorwaardelijke soort, die straalt voorbij elke grens, elk oordeel en elke zijnswijze.

Lieve mensen, dank jullie wel voor jullie gulle giften, vertrouwen en steun. Door gaan we, anders dan voorheen en stralender dan we ooit hadden durfen dromen!

Met deze woorden luiden wij onze vakantie in. Vanaf 7 januari zijn we weer dagelijks geopend van 9-16 uur aan de Pottenbakkerstraat 24-3 in Assen. Voor vragen of bestellingen zijn we bereikbaar via de mail: [email protected]